Spørsmål og svar. Under får du svar på dine spørsmål angående lån hos Svea Finans

Avtalegiro

Kan jeg koble min avtale til en avtalegiro?
Ja, send en e-post til oss dersom du ønsker dette, og vi vil sende deg søknad for avtalegiro.

Avvikling av avtalen før tiden

Kan jeg løse meg fra avtalen før tiden?
Ja. Kontakt kundeservice på telefon eller e-post, de vil oppgi sluttsaldo for innløsning.

Innbetaling

Hvordan går jeg frem for å betale mer på lånet mitt?
Dersom du ønsker å foreta en ekstra innbetaling på lånet ditt, ber vi om at du benytter sist mottatte faktura og betaler inn ønsket beløp på denne.

Jeg vil gjerne betale over internett, men jeg mangler kidnummer. Hva skal jeg gjøre?

Du kan foreta innbetaling på sist mottatte faktura og erstatte fakturabeløpet med ønsket beløp. Dersom du ikke har denne tilgjengelig, ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 21 54 23 60.

Innbetaling

Hva hender dersom jeg betaler etter forfallsdato?
Det vil påløpe forsinkelsesrenter og eventuelt purregebyr ved neste måneds fakturering.

Har jeg rett til en betalingsfri måned?

Nei. Nedbetaling skal skje hver måned i henhold til betalingsplan.

Låneprosessen

Hvem kan søke?
Hovedsakelig personer med betalingsanmerkning og inkassogjeld som ikke får lån i en vanlig bank. Selvsagt er hver sak individuell, og vi hører gjerne fra deg dersom du av andre årsaker ønsker boliglån fra Svea Finans.

Hvor mye kan jeg låne?
Hvor mye du kan låne avhenger av husstandens totale inntekt, gjeld og verdi på bolig.

Hvor mye egenkapital må jeg ha?
Du må ha minimum 20 % ledig sikkerhet i din bolig.

Hvilken rente opererer dere med? Har dere fast og flytende rente?
Renten på boliglån er flytende, og er fra 4,90 % til 12,90 %.

Hvordan dokumentasjon trenger dere?
For å vurdere en lånesøknad fra deg trenger vi dine to siste lønnsslipper, skattemelding for siste år og verdivurdering/takst av bolig.

Må dere ha takst/verdivurdering av bolig?
Ja. Vi må enten ha takst eller verdivurdering av bolig for å ferdigstille din lånesøknad. Om du ikke har denne tilgjengelig når du søker, kan vi likevel påbegynne behandlingen av din søknad.

Hvordan søker jeg?
Søknad legger du inn elektronisk her. Du kan også ta kontakt med en av våre rådgivere på tlf 21 54 23 70 eller på e-post boliglan@sveafinans.no.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å gjøre en endring på lånesøknaden?
Dersom du ønsker å gjøre endringer tar du kontakt med Svea Finans på tlf 21 54 23 70 eller på epost boliglan@sveafinans.no.

Jeg har fått utbetalt et boliglån fra Svea Finans

Når er forfallsdato?
Forfallsdato er den 20. i måneden.

Tilbyr dere Avtalegiro eller E-faktura?
Vi tilbyr avtalegiro. Dette kan du opprette i din egen nettbank.

Kan lånet innfris på et tidligere tidspunkt?
Ja, lånet kan når som helst innfris uten ytterligere kostnader.

Kan jeg få avdragsfrihet på lånet mitt?
Nei. Nedbetaling skal skje hver måned i henhold til betalingsplan.

Hvordan går jeg frem dersom jeg ønsker å betale mer på lånet mitt?
Dersom du ønsker å foreta en ekstra innbetaling på lånet ditt, ber vi om at du benytter sist mottatte faktura og betaler inn ønsket beløp på denne.

Kontakt oss gjerne på:

Telefon: 21 54 23 60
E-post: direkte@sveafinans.no
Adresse: Svea Finans NUF, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo