Svealanet_om oss

 

Om Svea – et selskap i stadig utvikling

Svea Konsernet er i konstant utvikling. Ved å være lydhøre til markedet og våre kunder, sikrer vi at våre tjenestetilbud blir kontinuerlig fornyet og forbedret. Nye tjenester, mer fornøyde kunder og oppkjøp av selskaper, gjør at vi har en sterk vekst både i Norden og andre steder i Europa.

Vi er i forkant av den teknologiske utviklingen i vår bransje, men tror fortsatt at personlig kontakt er det viktigste av alt. Å sette kunden i fokus er selvsagt.