Rente :
Månedlig kostnad :

Kjære kunde,

Du har valgt et beløp som overstiger kr . Når du søker alene er maks beløp du kan søke om kr . Ønsker du å låne et større beløp må du ha en medlåntaker. Søker du sammen med en medlåntaker, kan du søke om lån opp til kroner .

Vennligst velg en av følgende alternativer:
  1. Jeg ønsker å søke med medlåntaker - klikk her
  2. Jeg ønsker å søke alene (maks lånebeløp ) - klikk her

Hovedsøker


MedsøkerJeg søker om en betalingsbeskyttelsesforsikring og erklærer at:

Jeg er i en alder mellom 18 og 64 og bosatt i Norge, og jeg søker om et forbrukslån hos Svea Finans
Jeg har lest og forstått de generelle reglene og betingelser (Sammendrag forsikringsvilkår og Fullstendige forsikringsvilkår) og aksepterer disse
Jeg har fast heltids stilling med minst 22 arbeidstimer per uke eller er selvstendig næringsdrivende og vet ikke om eller har ingen grunn til å forvente noe truende ufrivilling tap av arbeidsplassen (arbeidsledighet)
Jeg er ved god helse og vet ikke om eksisterende sykdom eller symptomer/tilstander som krever eller muligens krever operasjon, sykehusinnleggelse eller medisinsk behandling/overvåkning, og jeg har heller ikke trengt dette de siste 2 årene

Jeg bekrefter at opplysningene ovenfor er korrekte, og jeg er inneforstått med at forskringen kan være ugyldig hvis jeg gir feil informasjon.