Som hovedlånetaker hos Svea Finans kan du tegne en frivillig forsikring for ditt lån. Den dekker dine månedlige lånekostnader i periode med arbeidsledighet, kritisk sykdom og ulykke. Betalingsbeskyttelsen er en frivillig gruppeforsikring. Forsikringen betales månedsvis og fornyes løpende. Låneforsikring er en god og enkel måte å investere i trygghet på.

 

Dette dekker låneforsikringen:

 • Lånekostnaden for ditt lån dekkes i opp til 12 måneder med inntil 9 000 kroner per måned hvis du rammes av ufrivillig arbeidsledighet (oppsigelse eller permittering) eller arbeidsuførhet som følge av kritisk sykdom eller ulykke i mer enn 30 dager.
 • Ved dødsfall sletter vi inntil 100 000 kroner av lånet.

 

Forsikringen dekker ikke:

 • Alvorlig sykdom, helsemessig tilstand eller skade du har kjent til de siste 24 måneder innen forsikringen er tegnet.
 • Sykemelding eller sykdom som oppstår de første 30 dagene etter at forsikringen er tegnet.
 • Arbeidsledighet som følge av egen oppsigelse, eller om du har fått varsel om permittering eller oppsigelse de første 150 dagene av forsikringsperioden.

 

Du finner mer informasjon om avtalevilkårene i Sammendrag forsikringsvilkår og Fullstendige forsikringsvilkår.

 

Hva koster det å forsikre lånet mitt?

Du betaler 7,4 % av terminbeløpet i forsikringspremie. Er terminbeløpet 1 200 kroner, betaler du 88 kroner i måneden. Hvis terminbeløpet er 2 400 kroner, koster forsikringen deg 177 kroner i måneden. Forsikringspremien legges på terminbeløpet.

 

Betingelser:

 • Du er folkeregistrert og bosatt i Norge, og har lån hos Svea Finans.
 • Du har fylt 20 år, og ikke er eldre enn 64 år. Forsikringen gjelder til fylte 65 år.
 • Forsikringsgiver skal skriftlig bekrefte søknaden om låneforsikring.
 • Du har et ansettelsesforhold med minst 22 timer i uken, eller er selvstendig næringsdrivende.
 • Du er fullt arbeidsfør, og har ikke kjennskap til alvorlig sykdom, sykdomstilstand eller skade. Du kjenner ikke til evt. varsel om oppsigelse eller permittering, forestående arbeidsledighet eller sykemelding.
 • Oppsigelse må skje skriftlig eller muntlig til Svea Finans innen 30 dager fra tegningsdato.

 

Forsikringen betales og fornyes løpende månedlig. Forsikringen trer i kraft når vi har mottatt din søknad. Hvis du vil ha mer informasjon om forsikring, les gjerne forsikringsvilkårene. Når vi mottar din søknad sender vi deg forsikringsbrev og forsikringsvilkår. Du kan si opp avtalen skriftlig til Svea finans eller muntlig innen 30 dager fra tegningsdato.

 

Forsikringsgiver

Forsikringsgiver av Svea Finans låneforsikring er AXA France Vie og AXA France IARD. Adresse: 333. 313. Terrasses de lÁrche, 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Forsikringen formidles av SveNord i Norge. SveNord Försäkring AB, telefon +46 842 003 550. E-post: kundeservice@svenord.com

 

Lån utbetalt før 08.04.2013

Forsikringsgiver for lån utbetalt før 08.04.2013 er Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL). Adresse: Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, England.

Forsikringsgiver driver under merkevaren Genworth Financial. Telefon 800 37 500. Adresse: Postboks 588, Skøyen, 0214 Oslo. Norge

 

Her finner du mer informasjon om forsikring på lån utbetalt før 08.04.2013:

Forsikringsformidling_Genworth

Fullstendige forsikringsvillkår_Genworth

 

 

Informasjon om forsikringsavtaleloven