Svea Direktespar – SOM PENGER PÅ BANKEN – MEN MED HØYERE RENTE

Hos oss får du 2,0 % fra første krone, ingen bindingstid og ubegrenset antall uttak.Svea Finans NUF opererer under konsesjon innvilget av Finansinspeksjonen i Sverige, og er en del av den svenske stats innskuddsgarantiordning som omfatter kontohavers innskudd i banker, kredittselskaper og verdipapirselskap.

søk her
  • Vilkår for sparekonto – 01.01.2012
  • Innskuddsrente fra første krone – 2,0 %
  • Laveste beløp per innskudd – 0
  • Øvre grense for innskudd- 800 000 NOK
  • Antall kostnadsfrie uttak per kalenderår – Ubegrenset
  • Etableringsgebyr – kr 0
  • Årsavgift – kr 0
  • Kortbruk – Ikke tilgjengelig